Hình ảnh hồ sơ

nguyễn thành trung tín


  •  Giới thiệu bản thân
  •  Tuổi: 25
 Mất 0 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  CNTT - Phần cứng / Mạng
  • Lương mong muốn  :  5,000,000 VND
  • Khu vực  :  Tp. Hồ Chí Minh
  • Kinh nghiệm  :  1 năm 8 tháng

File CV

Resume.docx
 Mất 0 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Cao đẳng - CNTT - Phần cứng / Mạng

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  CNTT - Phần cứng / Mạng
Năm học : 9/2012 - 7/2015
Tên trường : Cao Đẳng FPT Polytechnic

 Cao đẳng - CNTT - Phần cứng / Mạng

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  CNTT - Phần cứng / Mạng
Năm học : 9/2012 - 7/2015
Tên trường : Cao Đẳng FPT Polytechnic

 Cao đẳng - CNTT - Phần cứng / Mạng

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  CNTT - Phần cứng / Mạng
Năm học : 9/2012 - 7/2015
Tên trường : Cao Đẳng FPT Polytechnic

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 6/2014 đến 1/2016

Việc làm : xử lý hệ thống mạng , kinh doanh mảng công nghệ
Tên công ty : FPT Information system , Internet BNC
Cấp bậc : Nhân viên
Xử lý hệ thống mạng
 

  Từ 6/2015 đến 1/2016

Việc làm : xử lý hệ thống mạng , kinh doanh mảng công nghệ
Tên công ty : FPT Information system , Internet BNC
Cấp bậc : Nhân viên
Xử lý hệ thống mạng
 

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu