Hình ảnh hồ sơ

Phạm Thị Minh Hiền


  •  Nhân viên biên dịch
  •  Tuổi: 33
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Biên phiên dịch
  • Lương hiện tại  :  5,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  8,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Nhân viên / Staff
  • Kinh nghiệm  :  1 tháng

File CV

Resume Hien Pham- 2019 (int).pdf
 Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Đại học - Biên phiên dịch

Trình độ : Đại học
Ngành :  Biên phiên dịch
Năm học : 9/2014 - 12/2018
Tên trường : Khoa học Xã hội và Nhân văn

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 11/2018 đến 11/2018

Việc làm : Freelance Interpreter
Tên công ty : WhereIsMyTransport – ShiftSaigon
Cấp bậc : Nhân viên
·        Assisted the WhereIsMyTransport in running on-site logistics and event management. ·        Provided translation services, on-site language support for Vietnamese participants at the Hackathon in Ho Chi Minh City. Supported and guided participation to understand fully instructions from organizers as well as supported them in pitch sessions
 

  Từ 9/2018 đến 9/2018

Việc làm : Freelance Interpreter and Translator
Tên công ty : Kirloskar Brothers (Thailand) limited
Cấp bậc : Nhân viên
Attended meetings, conference, fieldworks, including interviews with officials and households about drainage infrastructure (flooding situations, sluicegate operation, wastewater treatment plant…) and provided interpretation services in Ho Chi Minh City and An Giang Province. Prepared and delivered translation of project documents/ information from English to Vietnamese and performed reverse translation.  
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Cao cấp

Kỹ năng

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu