Hình ảnh hồ sơ

Nguyễn Thanh Can


  •  Trưởng phòng Hành Chánh Nhân Sự
  •  Tuổi: 41
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Nhân sự
  • Lương hiện tại  :  1,800,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  18,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Quản Lý / Giám đốc
  • Khu vực  :  Tp. Hồ Chí Minh
  • Kinh nghiệm  :  6 năm 3 tháng

File CV

HO SO UNG TUYEN TP. HCNS.doc
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Đại học - Nhân sự

Trình độ : Đại học
Ngành :  Nhân sự
Năm học : 7/2001 - 7/2001
Tên trường : Đại học đà nẵng

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 10/2012 đến hiện tại

Việc làm : Trưởng phòng hành chánh nhân sự
Tên công ty : Công ty TNHH vàng bạc đá Quý KIm Hoàng Phát
Cấp bậc : Quản lý
I.                   QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:                 - Từ 01/2003 đến 05/2006:                  Công tác Tại Công ty TNHH THIẾT BỊ LẠNH VÀ CÁCH NHIỆT TST.                                                                     Chức Vụ: : Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự. A – CÔNG TÁC NHÂN SỰ: -          Xây dựng quy trình tuyển dụng và tuyển dụng nhân sự. -          Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí tại công ty.. -          Định biên nhân sự theo chiến lượt phát triển của Cty. -          Xây dựng nội quy, quy chế, thang bảng lương, thỏa ước lao động… -          Phụ trách về công, lương, tính lương,... -          Theo dõi và định mức giá khoán cho các bộ phận gia công các chi tiết thiết bị cơ điện lạnh. -          Giám Sát việc thực hiện nội quy, quy định -          Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên theo định kỳ. -   Kiểm tra việc thực hiện ngày giờ công,... -   Hướng dẫn thủ tục thuế thu nhập,... -   Thực hiện các chế độ bảo hiểm,... -   Tổ chức thể thao, phong trào,... -   Xử lý vi phạm kỷ luật. -   Phụ trách an toàn lao động, phổ biến về an toàn lao động... -         Tiếp nhận những ý kiến đống góp của CBCNV và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong công ty thuộc quyền quyết định. -   Làm cầu nối giữa ban lãnh đạo Cty và người lao động. B- ĐÀO TẠO: -         Lập kế hoạch đào tạo nội bộ và bên ngoài. -         Đánh giá sau đào tạo. C- HÀNH CHÁNH: -         Quản lý Công tác văn thư lữu trữ.. -         Công tác an toàn lao động và PCCC.. -         Quản lý công cụ, dụng cụ và phương tiện..... -         Tổ chức hội nghị, hội thảo. -         Tiếp các đoàn thanh tra và cơ quan hữu quan .... -         Hổ trợ các phòng ban trong công việc hàng ngày. -     Những công việc khác mà Ban lãnh đạo giao           - Từ 07/2006 đến 07/2009:                  Công tác tại: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐÀO TIÊN, (Chuyên gia công khuôn mẫu.gia công ép nhựa, Funiture)                                                                     Chức Vụ: : Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự, Chủ tịch Công đoàn, phụ trách Iso 9001:2000 tại Cty. A – CÔNG TÁC NHÂN SỰ: -          Xây dựng quy trình tuyển dụng và tuyển dụng nhân sự. -          Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí tại công ty.. -          Định biên nhân sự theo chiến lượt phát triển của Cty. -          Xây dựng nội quy, quy chế, thang bảng lương, thỏa ước lao động… -          Phụ trách về công, lương, tính lương,... -          Giám Sát việc thực hiện nội quy, quy định -          Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên theo định kỳ. -   Kiểm tra việc thực hiện ngày giờ công,... -   Hướng dẫn thủ tục thuế thu nhập,... -   Thực hiện các chế độ bảo hiểm,... -   Tổ chức thể thao, phong trào,... -   Xử lý vi phạm kỷ luật. -   Phụ trách Iso 9001-2000. -   Phụ trách an toàn lao động, phổ biến về an toàn lao động... -         Tiếp nhận những ý kiến đóng góp của CBCNV và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong công ty thuộc quyền quyết định. -   Làm cầu nối giữa ban lãnh đạo Cty và người lao động. B- ĐÀO TẠO: -         Lập kế hoạch đào tạo nội bộ và bên ngoài. -         Đánh giá sau đào tạo. C- HÀNH CHÁNH: -         Quản lý Công tác văn thư lữu trữ.. -         Công tác an toàn lao động và PCCC.. -         Quản lý công cụ, dụng cụ và phương tiện..... -         Tổ chức hội nghị, hội thảo. -         Tiếp các đoàn thanh tra và cơ quan hữu quan .... -         Hổ trợ các phòng ban trong công việc hàng ngày. -     Những công việc khác mà Ban lãnh đạo giao   -         Từ 08/2009 đến 09/2012:              Công tác tại CÔNG TY TNHH NHỰA TBM MINH PHÁT                                                                         Chức Vụ: : Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự A – CÔNG TÁC NHÂN SỰ: -          Xây dựng quy trình tuyển dụng và tuyển dụng nhân sự. -          Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí tại công ty.. -          Định biên nhân sự theo chiến lược phát triển của Cty. -          Xây dựng nội quy, quy chế, thang bảng lương, thỏa ước lao động… -          Phụ trách về công, lương, tính lương,... -          Giám Sát việc thực hiện nội quy, quy định -          Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên theo định kỳ. -   Kiểm tra việc thực hiện ngày giờ công,... -   Hướng dẫn thủ tục thuế thu nhập,... -   Thực hiện các chế độ bảo hiểm,... -   Tổ chức thể thao, phong trào,... -   Xử lý vi phạm kỷ luật. -   Phụ trách Iso, 5s. -   Thực hiện an toàn và tổ chức theo sự hướng dẫn của chuyên gia Nhật (Tổ chức Jica). -   Phụ trách an toàn lao động, phổ biến về an toàn lao động... -         Tiếp nhận những ý kiến đóng góp của CBCNV và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong công ty thuộc quyền quyết định. -   Làm cầu nối giữa ban lãnh Đạo Cty và người lao động. B- ĐÀO TẠO: -         Lập kế hoạch đào tạo nội bộ và bên ngoài. -         Đánh giá sau đào tạo. C- HÀNH CHÁNH: -         Quản lý Công tác văn thư lưu trữ.. -         Công tác an toàn lao động và PCCC.. -         Quản lý công cụ, dụng cụ và phương tiện..... -         Tổ chức hội nghị, hội thảo. -         Tiếp các đoàn thanh tra và cơ quan hữu quan .... -         Hổ trợ các phòng ban trong công việc hàng ngày. -     Những công việc khác mà Ban lãnh đạo giao  -     Từ 10/2012 đến nay:                    Công tác tại: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM      HOÀNG PHÁT                                                                     Chức Vụ: : Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự.       BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN A – CÔNG TÁC NHÂN SỰ: -          Xây dựng quy trình tuyển dụng và tuyển dụng nhân sự. -          Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí tại công ty.. -          Định biên nhân sự theo chiến lược  phát triển của Cty. -          Xây dựng nội quy, quy chế, thang bảng lương, thỏa ước lao động… -          Phụ trách về công, lương, tính lương,... -          Giám Sát việc thực hiện nội quy, quy định -          Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên theo định kỳ. -   Kiểm tra việc thực hiện ngày giờ công,... -   Hướng dẫn thủ tục thuế thu nhập,... -   Thực hiện các chế độ bảo hiểm,... -   Tổ chức hội thao, thi đua phong trào,... -   Xử lý vi phạm kỷ luật. -   Phụ trách an toàn lao động, phổ biến về an toàn lao động... -   Phụ trách Iso. -         Tiếp nhận những ý kiến đóng góp của CBCNV và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong công ty thuộc quyền quyết định. -         Phối hợp với các bộ phận lập bảng mô tả công việc, quy trình, để đánh giá hiệu quả công việc cho từng bộ phận. -   Làm cầu nối giữa ban lãnh đạo Cty và người lao động. B- ĐÀO TẠO: -         Lập kế hoạch đào tạo nội bộ và bên ngoài. -         Đánh giá sau đào tạo. C- HÀNH CHÁNH: -         Quản lý Công tác văn thư lữu trữ.. -         Công tác an toàn lao động và PCCC.. -         Quản lý công cụ, dụng cụ và phương tiện..... -         Tổ chức hội nghị hội thảo. -         Tiếp các đoàn thanh tra và cơ quan nhà nước.... -         Hổ trợ các phòng ban trong công việc hàng ngày. -     Những công việc khác mà Ban lãnh đạo giao   Qua thông tin tuyển dụng nhân sự tôi biết được quý Công ty cần tuyển dụng vị trí Tp. HCNS              Do đó, tôi gửi đơn này với mong muốn ứng tuyển vào vị trí trên.  Tôi tin chắc với năng lực của bản thân, tôi sẽ đáp ứng được yêu cầu công việc của quý công ty
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Sơ cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu