Hình ảnh hồ sơ

Nguyen van Tai


  •  Giam doc tai chinh
  •  Tuổi: 29
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Sản xuất / Vận hành sản xuất
  • Lương hiện tại  :  40,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  40,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Quản Lý / Giám đốc
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

File CV

Tam_XV_May18.doc
 Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu