Hình ảnh hồ sơ

Nguyễn Hồng Phúc


  •  Nhân viên kế hoạch sản xuất
  •  Tuổi: 25
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

File CV

Nguyen Hong Phuc - CV.pdf
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu