Hình ảnh hồ sơ

Trần Việt Anh


  •  Quản lý thu hồi nợ
  •  Tuổi: 35
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Ngân hàng
  • Lương hiện tại  :  16,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  18,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Trưởng Nhóm / Giám Sát
  • Khu vực  :  Đắk Lắk
  • Kinh nghiệm  :  1 năm

Trình độ học vấn

 Đại học - Ngân hàng

Trình độ : Đại học
Ngành :  Ngân hàng
Năm học : 10/2002 - 10/2006
Tên trường : Đại Học Hồng Bàng TP Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 4/2017 đến 4/2018

Việc làm : Giám Sát Thu Hồi Nợ Pháp Lý
Tên công ty : Công ty TC TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Cấp bậc : Trưởng nhóm/Giám sát
- Giám sát, quản lý và kiểm soát các trưởng nhóm điều phối văn phòng ngoài và nhóm nhân viên hỗ trợ của địa bàn được phân công để bảo đảm các nhân viên hoàn thành công việc, đạt chỉ tiêu thu hồi hàng tháng;  - Hỗ trợ Trưởng phòng Thu nợ Pháp lý giám sát - phân tích - đánh giá tình hình thu nợ hiện tại của địa bàn và đưa ra những điều chỉnh, kế hoạch – chiến lược cụ thể để bảo đảm đạt chỉ tiêu thu nợ được giao;  - Hỗ trợ Trưởng phòng Thu nợ Pháp lý trong việc phát triển mạng lưới các đơn vị thu nợ bên ngoài;  - Làm việc với các đơn vị thu nợ bên ngoài về các vấn đề giao hồ sơ hàng tháng, kết quả làm việc của các đơn vị này;  - Thực hiện các thao tác hệ thống liên quan đến việc giao hồ sơ hàng tháng;  - Viếng thăm các đơn vị thu nợ ngoài để kiểm tra mức độ hoàn thành công việc và đề xuất các thay đổi trong việc giao hồ sơ, nếu cần.
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Sơ cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu