Hình ảnh hồ sơ

NGUYỄN VĂN THANH KỲ


  •  KẾ TOÁN TRƯỞNG
  •  Tuổi: 45
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Kế toán / Kiểm toán
  • Lương hiện tại  :  35,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  25,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Quản Lý / Giám đốc
  • Khu vực  :  Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An
  • Kinh nghiệm  :  17 năm 3 tháng

File CV

Sơ yếu lý lịch (VNi).doc
 Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Đại học - Kế toán / Kiểm toán

Trình độ : Đại học
Ngành :  Kế toán / Kiểm toán
Năm học : 9/1995 - 9/1999
Tên trường : ĐẠI HỌC DUY TÂN

 Đại học - Kế toán / Kiểm toán

Trình độ : Đại học
Ngành :  Kế toán / Kiểm toán
Năm học : 10/2000 - 10/2004
Tên trường : Đại học Thương Mại

 Đại học - Luật / Pháp lý

Trình độ : Đại học
Ngành :  Luật / Pháp lý
Năm học : 10/2005 - 10/2009
Tên trường : Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh

 Trung cấp - Kế toán / Kiểm toán

Trình độ : Trung cấp
Ngành :  Kế toán / Kiểm toán
Năm học : 10/1993 - 10/1995
Tên trường : Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 5/1995 đến 7/1997

Việc làm : 2 NĂM
Tên công ty : CÔNG TY TNHH SX-TM THANH HÒA
Cấp bậc : Nhân viên
+ Công ty: - Theo dõi thanh toán công nợ qua hê thống ngân hàng - Điều tiết nguồn tiền từ tài khoản thanh toán - Lập hồ sơ vay vốn - Là thủ tục thế chấp tài sản, bảo lãnh ngân hàng và thủ tục mở L/C - Báo cáo Kế toán trưởng công ty nguồn tiền trong tài khoản thanh toán và nguồn tiền dự kiến từ kế toán thanh toán chuyển sang. - Quan hệ tốt với các Ngân hàng + Chi nhánh - Báo cáo quá trình nhập hàng và bán hàng Nông ngư cơ cho Giám đốc chi nhánh và công ty - Thõi dõi lượng hàng tồn kho và báo cáo kịp thời cho Giám đốc Chi nhánh để điều tiết nhập hàng từ Đài loan về - Lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng trình Giám đốc chi nhánh vào ngày 25 hàng tháng. - Cuối tháng phân loại, tổng hợp để lên báo cáo bán hàng trong tháng và so sánh từng loại mặt hàng với tháng trước và theo mùa vụ. - Tính lương hàng tháng trả cho Chi nhánh - Báo cáo thu chi tiền mặt về công ty
 

  Từ 6/2006 đến 6/2010

Việc làm : KẾ TOÁN TRƯỞNG
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA
Cấp bậc : Quản lý
- Quản lý 7 nhân viên phòng kế toán. - Phân bổ và giao công việc cho từng kế toán viên. - Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động tài chính kế toán của công ty - Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc Phòng Kế Toán - Đôn đốc nhân viên theo dõi và thu nợ các công trình xây dựng - Đôn đốc nhân viên thu theo tiến độ đóng tiền căn hộ - Theo dõi chi phí nhà thầu, kiểm tra điều khoản thanh toán của nhà thầu - Lập kế hoạch, tạo mối quan hệ tốt để vay vốn từ các ngân hàng. - Là thủ tục thế chấp tài sản, bảo lãnh ngân hàng và thủ tục mở L/C - Theo dõi chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông - Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty - Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt - Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp - Thực hiện hoàn chỉnh công tác quyết toán thuế và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với các công ty kiểm toán. - Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật - Tham mưu cho Tổng Giám đốc về chính sách thuế, tài chính - Định kỳ báo cáo tình hình tài chính cho Ban kiểm soát và báo cáo nhanh cho Hội đồng quản trị - Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo - Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về tính chính xác của các báo cáo kế toán & các công việc phát sinh trong phòng - Tham gia các buổi hội thảo do các cơ quan Nhà nước triển khai.
 

  Từ 7/1997 đến 3/2000

Việc làm : KẾ TOÁN TRƯỞNG
Tên công ty : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ QUÝ
Cấp bậc : Quản lý
- Quản lý 6 nhân viên phòng kế toán . - Phân bổ và giao công việc cho từng kế toán viên. - Lập kế hoạch thu tiền từ các Đại lý phân phối sản phẩm nước giải khát Coca-cola tại Miền trung. - Cập nhật phiếu yêu cầu Đại lý, tính toán lượng vỏ chai để có kế hoạch ứng tiền vỏ chai cho Công ty Coca-cola Ngọc hồi. - Kiểm soát kết quả doanh thu vận chuyển, doanh thu bán hàng vật liệu trang trí nội ngoại thất. - Lập kế hoạch, tạo mối quan hệ tốt để vay vốn từ các ngân hàng. - Hoàn thiện công tác quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm - Lập kế hoạch, tạo mối quan hệ tốt để vay vốn từ các ngân hàng. - Hoàn thiện công tác quyết toán thuế cuối năm - Tham mưu cho Ban Giám đốc về chính sách thuế, tài chính - Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo - Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về tính chính xác của các báo cáo kế toán & các công việc phát sinh trong phòng. - Tham gia các buổi hội thảo do các cơ quan Nhà nước triển khai.
 

  Từ 7/1997 đến 3/2000

Việc làm : KẾ TOÁN TRƯỞNG
Tên công ty : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LIANG CHI (VIỆT NAM)
Cấp bậc : Quản lý
- Quản lý 5 nhân viên phòng kế toán và 1 nhân viên hành chính. - Phân bổ và giao công việc cho từng kế toán viên. - Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động tài chính kế toán của công ty - Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc Phòng Kế Toán - Theo dõi các khoản công nợ phải thu & phải trả - Lập kế hoạch, tạo mối quan hệ tốt để vay vốn từ các ngân hàng. - Làm thủ tục thế chấp tài sản, bảo lãnh ngân hàng và thủ tục mở L/C - Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty - Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt - Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp - Thực hiện hoàn chỉnh công tác quyết toán thuế và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm. - Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán theo đúng chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật; - Kiểm soát chi phí, kiểm soát tính lương - BHXH - Y.Tế, các chi phí liên quan đến hành chính nhân sự - Tham mưu cho Ban Giám đốc về chính sách thuế, tài chính - Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo - Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về tính chính xác của các báo cáo kế toán & các công việc phát sinh trong phòng - Tham gia các buổi hội thảo do các cơ quan Nhà nước triển khai.
 

  Từ 6/2010 đến 6/2013

Việc làm : KẾ TOÁN TRƯỞNG
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT LIÊN Á - PHÚ HƯNG GIA
Cấp bậc : Quản lý
- Quản lý 5 nhân viên phòng kế toán. - Phân bổ và giao công việc cho từng kế toán viên. - Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động tài chính kế toán của công ty - Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc Phòng Kế Toán - Đôn đốc nhân viên thu theo tiến độ đóng tiền căn hộ - Theo dõi chi phí nhà thầu, kiểm tra điều khoản thanh toán của nhà thầu - Lập kế hoạch, tạo mối quan hệ tốt để vay vốn từ các ngân hàng. - Là thủ tục thế chấp tài sản, bảo lãnh ngân hàng và thủ tục mở L/C - Theo dõi chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông - Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty - Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt - Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp - Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán theo đúng chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật - Tham mưu cho Tổng Giám đốc về chính sách thuế, tài chính - Định kỳ báo cáo tình hình tài chính cho Hội đồng quản trị - Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo - Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về tính chính xác của các báo cáo kế toán & các công việc phát sinh trong phòng - Tham gia các buổi hội thảo do các cơ quan Nhà nước triển khai.
 

  Từ 6/2013 đến 10/2018

Việc làm : KẾ TOÁN TRƯỞNG
Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM FOODS
Cấp bậc : Quản lý
- Quản lý 8 nhân viên phòng kế toán. - Phân bổ và giao công việc cho từng kế toán viên. - Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động tài chính kế toán của công ty - Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc Phòng Kế Toán - Đôn đốc nhân viên thu nợ - Theo dõi chi phí nhà thầu, kiểm tra điều khoản thanh toán của nhà thầu về vấn đề xây dựng cơ bản - Lập kế hoạch, tạo mối quan hệ tốt để vay vốn từ các ngân hàng. - Là thủ tục thế chấp tài sản, bảo lãnh ngân hàng và thủ tục mở L/C - Theo dõi chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông - Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty - Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt - Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp - Cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật và chế độ chính sách để thực hiện các công việc tài chính kế toán theo đúng chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật - Tham mưu cho Tổng Giám đốc về chính sách thuế, tài chính - Định kỳ báo cáo tình hình tài chính cho Hội đồng quản trị - Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo - Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về tính chính xác của các báo cáo kế toán & các công việc phát sinh trong phòng - Tham gia các buổi hội thảo do các cơ quan Nhà nước triển khai.
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Sơ cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu