Hình ảnh hồ sơ

Ngo Viet Hung


  •  quản lý tòa nhà
  •  Tuổi: 48
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Bất động sản
  • Lương hiện tại  :  20,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  25,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Quản Lý / Giám đốc
  • Khu vực  :  Hà Nội
  • Kinh nghiệm  :  21 năm 10 tháng

File CV

So yeu ly lich.pdf
 Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Đại học - Ngành Khác

Trình độ : Đại học
Ngành :  Ngành Khác
Năm học : 5/2000 - 9/2005
Tên trường : Đại học thương mại

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 10/1996 đến 8/2018

Việc làm : 2
Tên công ty : Khách sạn Metropole
Cấp bậc : Nhân viên
׃         Đáp ứng các dịch vụ đối với khách hàng ׃         Hướng dẫn khách hàng thực hiện theo đúng các nội qui , qui  định của công ty. ׃         Đảm bảo an ninh , an toàn cho khách hàng ׃         Kiểm soát các dịch vụ cung ứng theo hợp đồng. Xử lý các sự cố khẩn nhằm đảm bảo cung cấp tốt dịch vụ 
 

  Từ 10/1998 đến 6/2018

Việc làm : 10
Tên công ty : Công ty Liên Doanh Đoàn Kết Quốc Tế - Thuộc tập đoàn Hongkong Land ASIA
Cấp bậc : Quản lý
Trợ lý Giám đốc quản lý toà nhà Quản lý xắp xếp các công việc về nhân sự, lên kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân viên, hợp đồng lao động Kiểm tra hàng ngày vận hành của toà nhà , đảm bảo rằng các nguyên tắc được tuân thủ đúng trong công việc. Thông qua báo cáo của nhân viên bảo trì, nhân viên toà nhà kiểm tra và lên kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng toà nhà theo định kỳ. Tiếp nhận và giải quyết ngay các khiếu nại các yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ  toà nhà. Tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng nhà nước như Công an phường, UBNN, Đội PCCC Thành phố. Kiểm soát, hướng dẫn hoạt động của các nhà thầu thi công để đảm bảo an ninh, an toàn và không ảnh hưởng đến khách hàng khác, Báo cáo các sự cố bất thường nếu cần cho Ban Giám đốc như điện, nước, dịch vụ..vv. Tạo mối quan hệ tốt với đại diện của khách hàng và đảm bảo rằng mọi khiếu nại, phản ảnh đều được ghi chép và giảI quyết.  Quản lý tài liệu lưu trữ cho công tác quản trị Tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho nhân viên công ty hàng năm. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp lành mạnh trong công ty. Lập báo cáo cho Giám đốc tất cả các vấn đền phát sinh trong toà nhà hàng ngày.  
 

  Từ 6/2009 đến 6/2011

Việc làm : 2
Tên công ty : Công ty TNHH Tùng Đức – TDL
Cấp bậc : Giám đốc
Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động vận hành quản lý tòa nhà đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo kế hoạch về vận hành, tài chính, chất lượng dịch vụ và các tiêu chuẩn an ninh an toàn về người và tài sản của tòa nhà. 2) Công tác điều hành chung hoạt động quản lý tòa nhà - Điều hành hoạt động vận hành QLTN dựa trên kế hoạch được phê duyệt; - Lập kế hoạch vận hành tuần/ tháng/ năm liên quan đến công tác quản lý tòa nhà; - Tổ chức họp giao ban ngày/ tuần/ tháng với các Bộ phận trực thuộc để triển khai kế hoạch; - Phân công nhiệm vụ đến từng bộ phận, cá nhân đảm bảo theo chức năng BQLTN; - Đại diện Cty quản lý tiếp nhận, xử lý và phản hồi ý kiến của khách hàng; - Tham gia xử lý các phát sinh trong quá trình vận hành và báo cáo BGĐ các trường hợp vượt thẩm quyền; - Đại diện tiếp xúc & duy trì quan hệ với cơ quan hữu quan khi được phân công; - Thiết lập các định mức tháng về sử dụng nguồn lực, vật tư tiêu hao theo chỉ tiêu; - Báo cáo cho BGĐ về hoạt động vận hành tòa nhà hàng tuần/ tháng/ năm; - Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ/ nhân sự BQLTN; 3) Công tác giám sát các mảng vận hành tòa nhà - Rà soát, kiểm tra & đánh giá c/tác triển khai kế hoạch An ninh-an toàn, PCCC - Rà soát, kiểm tra & đánh giá c/tác triển khai kế hoạch vận hành-bảo trì hệ thống kỹ thuật; - Tổ chức cung cấp dịch vụ cơ bản và dịch vụ của tòa nhà theo tiêu chuẩn; - Hướng dẫn , đào tạo lễ tân tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông tin của khách hàng; - Tổ chức triển khai công tác thu phí dịch vụ và lập báo cáo thu-chi theo quy định; - Họp đánh giá với các dịch vụ thuê ngoài về phương án, chất lượng dịch vụ theo điều khoản tiêu chí đã thống nhất. - Triển khai  kiểm soát chất lượng dịch vụ tòa nhà tuần/ tháng; - Tổ chức họp đánh giá chất lượng dịch vụ/ nhân sự BQLTN hàng tuần/ tháng; - Tổ chức khảo sát ý kiến  khách hàng định kỳ về chất lượng dịch vụ; 4) Các công tác khác - Tham mưu cho BGĐ các giải pháp quản lý tòa nhà/ tiết kiệm năng lượng, chi phí; - Thực hiện các công việc và chức năng khác do BGĐ phân công;
 

  Từ 9/2012 đến 8/2017

Việc làm : 5 năm
Tên công ty : Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (MBAMC)
Cấp bậc : Giám đốc
׃         Đại diện chủ đầu tư cuộc họp đánh giá chất lượng hàng tuần với Khối vận hành MB Hội sở. ׃         Tổ chức họp vơi các nhà thầu cung cấp dịch vụ, các bộ phận liên quan để đảm bảo các tiên trình công việc được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra. ׃         Dự trù ngân sách và lên kế hoạch thực hiện theo như ngân sách đã được Ban lãnh đạo phê duyệt. ׃         Quản lý xắp xếp các công việc về nhân sự, lên kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân viên, hợp đồng lao động. ׃         Giám sát và đảm bảo chất lượng các dịch vụ của đơn vị quản lý tòa nhà cũng như của các nhà thầu cung cấp cho hoạt động của tòa nhà theo đúng tiêu chẩn . ׃         Đảm bảo rằng các nguyên tắc, tiêu chuẩn của công ty được tuân thủ và thực hiện đúng trong mọi công việc. ׃         Quản lý để đảm bảo rằng các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng đối với dịch vụ  toà nhà được giải quyết sớm nhất. ׃         Quan hệ tốt với các cơ quan chức năng nhà nước như Công an phường, UBNN …v.v. và các nhà cung cấp dịch vụ. ׃         Đảm bảo các nhà thầu thi công thực hiện theo đúng tiêu chuẩn Tòa nhà và không ảnh hưởng đến khách hàng khác. ׃         Tạo mối quan hệ tốt với đại diện của khách hàng và đảm bảo rằng mọi khiếu nại, phản ảnh đều được ghi chép và giảI quyết.  ׃         Xây dựng văn hoá doanh nghiệp lành mạnh trong công ty. Lập báo cáo Ban giám đốc hàng tuần
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Trung cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu