Hình ảnh hồ sơ

luong thi phuong thao


  •  TRƯỞNG PHÒNG HCNS
  •  Tuổi: 117
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Hành chính / Thư ký
  • Lương hiện tại  :  12,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  15,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Trưởng Nhóm / Giám Sát
  • Khu vực  :  Tp. Hồ Chí Minh
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

File CV

CVTD.docx
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Đại học - Hành chính / Thư ký

Trình độ : Đại học
Ngành :  Hành chính / Thư ký
Năm học : 6/2010 - 6/2014
Tên trường : ĐẠI HỌC HOA SEN

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 12/2010 đến 2018/0

Việc làm : TRƯỞNG PHÒNG HCNS
Tên công ty : CTY TNHH TM và XD NAM PHÚ
Cấp bậc : Trưởng nhóm/Giám sát
- Xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức và hoạch định chiến lược nguồn nhân lực trong công ty; - Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (ISO): Quy chế quản trị, bản mô tả công việc, quy chế tiền lương, quy chế đào tạo, quy chế tuyển dụng, quy chế khen thưởng, Nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, thang bảng lương, tiêu chí đánh giá, quy trình cấu trúc văn bản, quy định sử dụng xe ô tô, văn hóa doanh nghiệp v.v.; - Lập kế hoạch ngân sách nhân sự hàng năm, quý, tháng; - Lập kế hoạch tuyển dụng, ngân sách tuyển dụng hàng năm, quý, tháng và thực hiện công tác tuyển dụng; - Lập kế hoạch đào tạo và ngân sách đào tạo hàng năm, quý, tháng và thực hiện công tác đào tạo (Đứng lớp thuyết trình, triển khai các quy chế, quy trình, quy định của Công ty); - Lập kế hoạch chi phí hành chính như: Văn phòng phẩm, điện, nước, nhiên liệu, tổ chức sự kiện, duy tu bảo dưỡng v..v……..; - Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát nhân viên thực hiện đúng các quy chế, quy trình, quy định đã ban hành; - Phân công công việc cho nhân viên thuộc bộ phận và kiểm tra, kiểm soát công việc của nhân viên; - Tính lương và thực hiện các thủ tục hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH; - Tính thuế TNCN và quyết toán TNCN với cơ quan thuế; - Quản lý cập nhật dữ liệu hồ sơ, lý lịch của CBCNV toàn Công ty; - Theo dõi biến động tăng, giảm nhân sự của Công ty; - Ra quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động; - Thực hiện khai báo, báo cáo thống kê về tình hình lao động, BHXH, tai nạn định kỳ, đột xuất theo quy định pháp luật và BTGĐ;  - Theo dõi nghỉ phép CBCNV; - Hướng dẫn hội nhập cho nhân viên mới; - Soạn thảo HĐLĐ, phụ lục HĐLĐ của CBCNV; - Theo dõi chính sách phúc lợi và chăm lo đời sống của CBCNV; - Giải quyết các vướng mắc của toàn thể CBNV; - Làm việc với chính quyền địa phương khi có yêu cầu; - Nắm vững về Luật Lao động; Luật BHXH; Luật Thuế TNCN; - Tham gia công tác đoàn thể;  - Tổ chức phương án phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động và tập huấn theo định kỳ; - Soạn thảo văn bản;  
 

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu