Hình ảnh hồ sơ

Đường Bửu Ngọc


  •  Nhập dữ liệu máy tính tại nhà
  •  Tuổi: 18
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  IT service (SEO/marketing)
  • Lương hiện tại  :  2,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  3,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Nhân viên / Staff
  • Khu vực  :  Bạc Liêu
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

File CV

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.doc
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu