Hình ảnh hồ sơ

Nguyễn Tuấn Hùng


  •  giám đốc nhà máy
  •  Tuổi: 50
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Sản xuất / Vận hành sản xuất
  • Lương hiện tại  :  35,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  35,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Quản Lý / Giám đốc
  • Khu vực  :  Vĩnh Long
  • Kinh nghiệm  :  27 năm 4 tháng

File CV

CV-Nguyen Tuan Hung.doc
 Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Đại học - Ngành Khác

Trình độ : Đại học
Ngành :  Ngành Khác
Năm học : 8/1998 - 6/2002
Tên trường : Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 1/2011 đến 5/2018

Việc làm : Giám đốc nhà máy
Tên công ty : Cty CP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế CN Hà nam
Cấp bậc : Giám đốc
- Lập kế hoạch sản xuất và giám sát triển khai sản xuất theo đúng kế hoạch tại nhà máy - Kiểm tra xem xét các báo cáo về sản xuất, kết quả xuất bán, tồn kho Nguyên liệu, Thành phẩm hàng ngày, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra hướng giải quyết các sai lệch nếu có - Kiểm tra công thức trước khi đưa vào sản xuất, chủ động làm việc với phòng công thức đảm bảo năng suất, chất lượng - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các bộ phận trong nhà máy đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo các tiêu chuẩn chung của Công ty - Tổ chức bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo chất lượng, tối đa hóa hiệu suất sản xuất - Bố trí kho bãi hợp lý, đảm bảo đủ mặt bằng theo tiến độ sản xuất - Đảm bảo đạt được mục tiêu dịch vụ chăm sóc khách hàng - Dự trù kinh phí sửa chữa, mở rộng hàng nămcủa nhà máy, theo dõi và thực hiện các dự án đã được duyệt  hiệu quả - Xây dựng KPI và thường xuyên đánh giá định kỳ KPI cho nhân viên - Xây dựng các quy trình sản xuất cho từng công đoạn, tùng vị trí làm việc trong nhà máy - Báo cáo kết quả sản xuất định kỳ hàng tháng kịp thời và chính xác - Xem xét các chi phí sản xuất, hao hụt, năng suất .. và đưa ra giải pháp khắc phục hay áp dụng những cách thực hiện tốt tại các nhà máy khác và tự tìm ra cho tháng tiếp theo đó - Tìm cơ hội cải tiến máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng xuất và giảm chi phí sản xuất - Kết hợp với phòng Chất lượng điều tra xem xét giải quyết khiếu nại khách hàng về chất lượng sản phẩm trong thời hạn 24h - Phát triển đội ngũ kế thừa và đào tạo chuyên sâu cho nhân viên - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty trong nhà máy, duy trì nhà máy ngăn nắp, sạch sẽ, môi trường làm việc tốt. - Tổ chức huấn luyện an toàn lao động đúng định kỳ theo quy định của pháp luật - Kiểm soát kế hoạch diễn tập phòng cháy chữa cháy. - Thực hiện, quản lý và điều tra bất kỳ trường hợp nào làm ảnh hưởng đến nhà máy về việc có liên quan đến an toàn, môi trường, tuân thủ pháp luật. - Báo cáo kết quả sản suất hàng tháng cho Cục Chăn Nuôi - Báo cáo hoàn thành các dự án về môi trường - Báo cáo giám sát Môi Trường định kỳ theo quy định của Pháp luật - Xin giấy phép về Môi Trường khi có thay đổi cần thiết - Làm việc với các cơ quan chức năng về PCCC, Môi trường, An toàn, Tuân thủ pháp luật               - Xử lý các trường hợp phát sinh khác theo yêu cầu của BGĐ
 

  Từ 6/1996 đến 12/2010

Việc làm : Quản lý sản xuất
Tên công ty : Cty TNHH Vimaflour
Cấp bậc : Trưởng nhóm/Giám sát
- Lập kế hoạch sản xuất và giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất - Kiểm tra công thức trước khi đưa vào sản xuất, chủ động làm việc với phòng công thức đảm bảo năng suất chất lượng - Kết hợp với phòng QC, QA kiểm soát chất lượng sản phẩm theo các chỉ tiêu về chất lượng của Cty đề ra - Kết hợp với phòng Chất lượng để giải quyết các khiếu nại khách hang về chất lượng sản phẩm - Kiểm tra xem xét kết quả xuất bán, tồn kho thành phẩm và nguyên liệu hàng ngày - Phát triển đội ngũ kế thừa và đào tạo chuyên môn cho nhân viên - Đảm bảo được mục tiêu phục vụ khách hàng - Lập kế hoạch vệ sinh, bảo trì máy móc thết bị, bin bồn chứa              - Tìm cơ hội cải tiến máy móc thiết bị nâng cao năng suất và                  giảm chi phí sản xuất
 

  Từ 1/1991 đến 6/1996

Việc làm : Giám sát xât dựng
Tên công ty : Cty xây lắp và cung ứng vật liệu
Cấp bậc : Trưởng nhóm/Giám sát
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tiến độ các nhà thầu - Theo dõi, đôn đốc kiểm tra an toàn lao động . -  Lập bảng lương đội hàng tháng               - Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu máy móc thiết bị
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Trung cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu