Hình ảnh hồ sơ

Tin Nguyen Le


  •  NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH
  •  Tuổi: 28
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Biên phiên dịch
  • Lương hiện tại  :  11,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  15,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Trưởng Nhóm / Giám Sát
  • Khu vực  :  Bình Định
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

File CV

__rekiso .doc
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Đại học - Biên phiên dịch

Trình độ : Đại học
Ngành :  Biên phiên dịch
Năm học : 9/2008 - 1/2013
Tên trường : TRUONG DAI HOC LẠC HỒNG

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu