Hình ảnh hồ sơ

Nguyễn Hậu


  •  Quản Đốc
  •  Tuổi: 40
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Ngành Khác
  • Lương hiện tại  :  10,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  12,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Quản Lý / Giám đốc
  • Khu vực  :  Hải Phòng
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

File CV

CURRICULUM VITAE.doc
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Đại học - Ngành Khác

Trình độ : Đại học
Ngành :  Ngành Khác
Năm học : 9/2001 - 5/2006
Tên trường : Đại Học Bách Khoa

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu