Hình ảnh hồ sơ

Lê Anh Khoa


  •  LeAnhKhoa_21-10-1992
  •  Tuổi: 26
 Mất 1 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Kế toán / Kiểm toán
  • Lương hiện tại  :  7,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  8,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Nhân viên / Staff
  • Khu vực  :  Quảng Ninh
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

Trình độ học vấn

 Đại học - Kế toán / Kiểm toán

Trình độ : Đại học
Ngành :  Kế toán / Kiểm toán
Năm học : 11/2010 - 4/2015
Tên trường : ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 8/2016 đến 6/2018

Việc làm : 2 năm làm kế toán
Tên công ty : Cty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Thắng
Cấp bậc : 
• Tiếp nhận chứng từ thanh toán do các phòng, ban, chuyển đến phòng kế toán và kiểm tra & kiểm soát các chứng từ thanh toán (trước khi chuyển ký) • Lập phiếu thu – phiếu chi, ủy nhiệm chi ngân hàng. Hạch toán vào phần mềm kế toán về tài khoản tiền gửi ngân hàng, tiền vay. Lưu chứng từ liên quan đến tài khoản hạch toán của mình theo quy định của luật kế toán và theo quy định của phòng kế toán công ty • Mở sổ kế toán tiền mặt, sổ theo dõi thuế VAT đầu vào • Lập sổ theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn tạm ứng và vượt định mức tạm ứng theo từng đối tượng • Mở sổ theo dõi công nợ phải thu – phải trả theo từng khách hàng /nhà cung cấp. Cung cấp báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ phải thu – phải trả phục vụ cho công tác dự trù chi và cân đối quỹ của công ty. Hàng tuần gửi kế hoạch thanh toán các khoản chi phí phát sinh cho Kế toán trưởng • Quản lý hợp đồng, theo dõi các khoản chi phí quản lý công ty. • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Trung cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu