Tài Hải Vọng - xây dựng

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Tài Hải Vọng
15/05/1991
27
xuân hải - ninh hải - ninh thuận
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn xây dựng
Lĩnh vực Xây dựng
Lương hiện tại 10 VNĐ
Lương mong muốn 10 VNĐ
Khu vực Khánh Hòa
Kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm

File CV

CV TÀI HẢI VỌNG.docx
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Ngoại ngữ

 Tiếng Anh  :  Sơ cấp
 Mất 1 điểm để xem thông tin