LÊ TRUNG HIỂU - Chuyên viên pháp chế

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
LÊ TRUNG HIỂU
27/11/1988
30
SINH LIÊN, BÌNH MINH, THANH OAI
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Chuyên viên pháp chế
Lĩnh vực Luật / Pháp lý
Lương hiện tại 8,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 10,000,000 VNĐ
Khu vực Hà Nội
Kinh nghiệm 7 năm 2 tháng

File CV

CV Lê Trung Hiểu.doc
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 8/2010 đến 6/2012

Việc làm : Kỹ thuật viên
Tên công ty : Viện công nghiệp thực phẩm
Cấp bậc : Nhân viên
- Vận hành dây chuyền sản xuất Bia, Rượu

- Sửa chữa, lắp ráp máy sản xuất Bia, Rượu

 

 Từ 6/2012 đến 10/2016

Việc làm : Cán bộ thanh tra xây dựng
Tên công ty : Đội thanh tra xậy dựng huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Cấp bậc : Nhân viên
- Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

- Kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

- Xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

 

 Từ 11/2016 đến 3/2017

Việc làm : Trợ lý công chứng viên
Tên công ty : Văn phòng công chứng Thanh Xuân
Cấp bậc : Nhân viên
- Soạn thảo hợp đồng

- Kiểm tra và lưu trữ hồ sơ

- Công chứng giấy tờ

- Tư vấn pháp luật
 

 Từ 4/2017 đến 10/2017

Việc làm : Cán bộ pháp chế
Tên công ty : Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc
Cấp bậc : Nhân viên
- Tư vấn pháp luật/hỗ trợ pháp lý: Nghiên cứu vấn đề/vụ việc và quy định pháp luật để đưa ra ý kiến tham mưu/tư vấn pháp lý cho ban lãnh đạo/các phòng ban của Công ty.

- Kiểm soát tuân thủ: Kiểm tra, đánh giá về tính hợp pháp, việc tuân thủ của hoạt động trong công ty đối với các quy định của pháp luật, quy định/ quy trình nội bộ và các cam kết với các bên thứ ba;

- Soạn thảo/thẩm định tính pháp lý các hợp đồng/quy trình/tài liệu pháp lý nội bộ của công ty theo phân công của trưởng phòng/ban; Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu công việc;

- Tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh; làm việc với các phòng/ban trong công ty, các tổ chức/cá nhân/cơ quan nhà nước có liên quan;

- Tham gia công tác nghiệp vụ chuẩn bị cho họp HĐQT, Đại hội cổ đông;

- Cập nhật, đề xuất, bổ sung một số quy định cần thiết cho hoạt động pháp chế trong từng thời điểm; cập nhật và phổ biến kiến thức pháp lý cho cán bộ, nhân viên trong Công ty,...

 

Ngoại ngữ

 Tiếng Anh  :  Sơ cấp

Kỹ năng

Kỹ năng : Khả năng làm việc độc lập  

Kỹ năng : Kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng ;Soạn thảo văn bản pháp luật ;Tư vấn pháp luật  

Kỹ năng : Word, Excel  

Kỹ năng : Khả năng giao tiếp thuyết phục   

Kỹ năng : Soạn thảo công văn, giấy tờ liên quan, trình bày   

 Mất 1 điểm để xem thông tin