Vũ Duy Chinh - Nhân viên kế toán thuế

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Vũ Duy Chinh
09/05/1993
25
136d, khu 3, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Nhân viên kế toán thuế
Lĩnh vực Kế toán / Kiểm toán
Lương hiện tại 6,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 8,000,000 VNĐ
Khu vực Đồng Nai
Kinh nghiệm 7 tháng

File CV

CV.docx
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 4/2017 đến 6/2017

Việc làm : Thực tập Kế toán tổng hợp
Tên công ty : Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Đại Lý Thuế Đồng Nai
Cấp bậc : Sinh viên/Thực tập sinh
- Xử lý hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu vào của các công ty mà Công ty TNHH DVTV DLT Đồng Nai làm dịch vụ kế toán.

- Kê khai các loại thuế…

-Liên hệ với cơ quan thuế

- Hạch toán lên sổ sách…

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm.

 

 Từ 6/2017 đến 11/2017

Việc làm : Nhân viên kế toán
Tên công ty : Công ty TNHH Dịch Vụ Thống Kê Quang Minh
Cấp bậc : Nhân viên
- Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kế toán.
 

Ngoại ngữ

 Tiếng Anh  :  Sơ cấp

Kỹ năng

Kỹ năng : Kỹ năng khai báo thuế và xử lý các trường hợp phát sinh như: mất hóa đơn, Khai báo thuế bị sai...  

Kỹ năng : Sử dụng phần mềm HTKK, phần mềm kế toán Misa, phần mềm kế toán Smart Pro, Phần mềm kế toán trọng luật   

Kỹ năng : Sử dụng Microsoft Word, Excel  

 Mất 1 điểm để xem thông tin