Vũ Thị Lý - Nhân viên kế toán

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Vũ Thị Lý
02/08/1991
27
Minh Tân,Phú Xuyên
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Nhân viên kế toán
Lĩnh vực Kế toán / Kiểm toán
Lương hiện tại 7,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 7,000,000 VNĐ
Khu vực Hà Nam, Hà Nội
Kinh nghiệm 3 năm 6 tháng

File CV

CV.Vũ Thị Lý.doc
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 3/2016 đến 1/2018

Việc làm : Nhân viên kế toán
Tên công ty : Công ty CP ĐT PT TĐ Nam Thăng Long Hà Nội
Cấp bậc : Nhân viên
- Lập phiếu thu – chi hàng ngày

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và lên kế hoạch thanh toán cho khách hàng, lập kế hoạch thu chi theo tuần, tháng.

- Hạch toán các bút toán khi có phát sinh, kiểm tra soát lỗi chứng từ trong ngày.

- Tính,trích khấu hao TSCĐ, hạch toán khấu hao TSCĐ

- Cuối tháng lập báo cáo quỹ tiền mặt, báo cáo bán hàng và báo kết quả hoạt động kinh doanh nội bộ.

- Theo dõi nhập-xuất-tồn kho vật tư, thành phẩm.

- Tính giá thành

- Tính lương cho CBCNV và thực hiện các khoản trích theo lương.

- Xuất hóa đơn GTGT

- Lập bảng kê 01/TNDN

- Lập tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, và các cơ quan khác

 

 Từ 8/2015 đến 2/2016

Việc làm : Nhân viên kế toán
Tên công ty :  Công ty TNHH N T H Phú Quốc
Cấp bậc : Nhân viên
- Lập phiếu thu – chi hàng ngày

- Theo dõi công nợ và lên kế hoạch thanh toán cho khách hàng, lập kế hoạch dự chi theo tuần

- Hạch toán các bút toán khi có phát sinh, kiểm tra soát lỗi chứng từ trong ngày.

- Lập bảng phân bổ và hạch toán chi phí trả trước

- Tính,trích khấu hao TSCĐ, hạch toán khấu hao TSCĐ

- Cuối tháng lập báo cáo quỹ tiền mặt và báo kết quả hoạt động kinh doanh nội bộ

- Tính lương cho CBCNV và thực hiên các khoản trích theo lương.

- Xuất hóa đơn GTGT

- Lập bảng kê 01/TNDN

- Lập tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

 Từ 6/2014 đến 6/2015

Việc làm : Nhân viên kế toán
Tên công ty : Công ty TNHH SX hàng TCMN Đại Việt
Cấp bậc : Nhân viên
- Nhập – xuất điều chuyển kho theo tình hình thực tế phát sinh, nhập xuất kho hàng ngày theo đơn hàng, Tổng hợp số lượng nhập, xuất kho trong ngày, cuối ngày tổng hợp đối chiếu với kho thực tế.

- Ghi và theo dõi công nợ của từng khách hàng theo từng đơn hàng

- Thu chi tiền mặt theo tình hình phát sinh thực tế, chốt quỹ trong ngày thanh toán lại cho thủ quỹ.

- Hạch toán các bút toán khi có phát sinh, kiểm tra soát lỗi chứng từ trong ngày.

- Cuối tuần kiểm kho thực tế và đối chiếu trên sổ sách chứng từ

- Cuối tháng dà soát tất cả các kho, tổng hợp thu chi trong tháng.

- Cuối tháng chốt công nợ với các khách hàng để đối chiếu, thanh toán và trả khuyến mại theo chương trình của công ty.

- Hàng ngày chấm công cho công nhân cuối tháng tính lương thưởng cho CBCNV

 

Ngoại ngữ

 Tiếng Anh  :  Sơ cấp

Kỹ năng

Kỹ năng : MS office: winword, excel, powerpoint  

Kỹ năng : Fast, Misa, Easysoft, smatpro  

Kỹ năng : Làm việc nhóm   

Kỹ năng : Giao tiếp   

 Mất 1 điểm để xem thông tin