Thanh Bình Võ - Kỹ sư

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Thanh Bình Võ
05/06/1990
28
Quảng trị
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Kỹ sư
Lĩnh vực Xây dựng
Lương mong muốn Thỏa thuận
Khu vực , Đà Nẵng
Kinh nghiệm 2 năm 6 tháng

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 7/2015 đến 12/2017

Việc làm : Cán bộ
Tên công ty : Ubnd
Cấp bậc : Nhân viên
Trật tự xây dựng
 

Ngoại ngữ

 Tiếng Anh  :  Trung cấp

Kỹ năng

Kỹ năng : Cần cù chăm chỉ  

 Mất 1 điểm để xem thông tin