Hình ảnh hồ sơ

Bùi Minh Nghĩa


  •  Quản lý vùng
  •  Tuổi: 40
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Bán hàng / Kinh doanh
  • Lương hiện tại  :  25,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  30,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Quản Lý / Giám đốc
  • Khu vực  :  Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế
  • Kinh nghiệm  :  13 năm 4 tháng

File CV

CV - BUI MINH NGHIA.doc
 Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Trung cấp - Kế toán / Kiểm toán

Trình độ : Trung cấp
Ngành :  Kế toán / Kiểm toán
Năm học : 9/2002 - 6/2004
Tên trường : Cao Đẳng Kế Hoạch Đà Nẵng

 Đại học - Bán hàng / Kinh doanh

Trình độ : Đại học
Ngành :  Bán hàng / Kinh doanh
Năm học : 9/2014 - 6/2016
Tên trường : Đại Học Kinh Tế TP HCM

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 3/2005 đến 1/2007

Việc làm : Nhân viên Kinh Doanh
Tên công ty : CÔNG TY SABECO BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ
Cấp bậc : Nhân viên
Mô tả công việc: 1. Tuyển dụng , đào tạo đội ngũ nhân viên PG 2. Chia chỉ tiêu bán hàng cho từng nhân viên PG . 3. Quản lý xuất nhập tồn NPP đúng quy định của công ty . 4. Phân tích đánh giá tình hình thị trường , tình hình chương trình , chính sách của các đối thủ cạnh tranh. 5. Đưa ra kế hoạch bán hàng , kế hoạch nhập hàng cho NPP nhằm đạt được chỉ tiêu mà công ty giao . 6. Xây dựng quan hệ với các khách hàng vốn có , đồng thời mở mới các khách hàng trong khu vực mình quản lý . 7. Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm mang lại hiệu quả cao nhất của chương trình mà công ty đưa ra theo đúng mục đích . 8. Báo cáo các quá trình hoạt động , kết quả hoạt động của khu vực mình quản lý cho Giám Sát Bán Hàng.
 

  Từ 3/2007 đến 4/2008

Việc làm : QLV( Quảng Bình – Da Nang)
Tên công ty : CTY SỮA QUỐC TẾ (IDP)
Cấp bậc : Quản lý
Mô tả công việc: 1. Tuyển dụng và huấn luyện hệ thống Salse của từng khu vực quản lý 2. Chia chỉ tiêu Bán hàng cho từng vùng , từng nhan vien từng NPP nhằm phân bổ hợp lý nhất với tốc độ bán hàng tại khu vực đó . 3. Hoạch định và lập kế hoạch phát triển Sp ( hình ảnh , phân phối , quan hệ , hệ thống ..) theo từng vùng quản lý 4. Quản lý hệ thống sales out – sales in của từng khu vực , tùng NPP nhằm duy trì tăng trưởng và phát triển theo kế hoạch công ty đề ra 5. Triển khai , thông báo , theo dõi , kiểm tra việc thực hiện các chính sách bán hàng , khuyến mại theo quy định công ty , ngoài ra đề nghị , bổ xung , tham gia đóng góp ý kiến với chính sách hợp lý khác cho vùng , khu vực đang yếu và khó khăn nhằm chiến đấu cũng như xây dựng thị trường tại đó phát triển tăng trưởng theo mục tiêu chung của công ty. 6. Duy trì các mối quan hệ khách hàng vốn cóđồng thời mở rộng hệ thống khách hàng , hệ thống phân phối tại khu vực mình quản lý . 7. Luôn tìm kiếm , đánh giá các khách hàng tiềm năng nhằm bổ xung hoặc thay thế cho hệ thống phân phối khi hệ thống phân phối cũ không đủ tiềm năng đáp ứng tốc độ phát triển của công ty 8. Phân tích , đánh giá thị trường vàđối thủ cạnh tranh để báo cáo ban lãnh đạo công ty nhằm đưa ra chính sách mới nhất , nhanh nhất và hợp lý nhất. 9. Tham mưu cho RSM ( giám đốc bán hàng miền ) về tình hình phân phối , tình hình thị trường , phong tục và tính chất địa lý của từng khu vực mình quản lýđể từđó ban lãnh đạo có bức tranh hiện thực nhất về quá trình phát triển trên khu vực đó . 10. Tổng kết các vấn đề còn tồn đọng , các vấn đề đã đạt của từng khu vực cùng NPP , SS nhằm đưa ra các kế hoạch và giải pháp cho các vấn đề còn tồn đọng và chưa đạt . 11. Báo cáo kết quả thực hiện tuần, tháng , năm cho lãnh đạo công ty  
 

  Từ 4/2008 đến 8/2011

Việc làm : Giam Sat Kinh Doanh – Quảng Tri
Tên công ty : CÔNG TY TNHH BIA HUẾ
Cấp bậc : Trưởng nhóm/Giám sát
Mô tả công việc: 1. Phân bổ chính sách bán hàng dựa trên chỉ tiêu của công ty giao cho từng nhân viên SR 2. Quản lý xuất nhập tồn NPP . 3. Phân tích đánh giá chính sách của các đối thủ cạnh tranh. 4. Đưa ra kế hoạch bán hàng , kế hoạch nhập hàng cho NPP nhằm đạt được chỉ tiêu mà công ty giao . 5. Duy trì quan hệ tốt với khách hàng vốn có , NPP đồng thời mở mới các khách hàng trong khu vực mình quản lý . 6. Kiểm tra ,đôn thúc các chương trình khuyến mại nhằm mang lại hiệu quả cao nhất của chương trình mà công ty đưa ra . 7. Xây dựng đội ngũ với tinh thần đoàn kết , gắn bó và Team Work. 8. Báo cáo trực tiếp cho ASM  
 

  Từ 8/2011 đến hiện tại

Việc làm : Quản Lý Vùng ( Nghệ An )
Tên công ty : CTY BIA HEINEKEN HA NOI
Cấp bậc : Quản lý
Mô tả công việc: 1. Phân bổ các chính sách bán hàng dựa trên chỉ tiêu của công ty giao cho từng nhân viên. 2. Quản lý xuất nhập tồn NPP đúng quy định của công ty . 3. Phân tích đánh giá tình hình thị trường , tình hình chương trình , chính sách của các đối thủ cạnh tranh. 4. Đưa ra kế hoạch bán hàng , kế hoạch nhập hàng cho NPP nhằm đạt được chỉ tiêu mà công ty giao . 5. Xây dựng quan hệ với các khách hàng vốn có , NPP đồng thời mở mới các khách hàng trong khu vực mình quản lý . 6. Thực hiện kiểm tra ,đôn thúc các chương trình khuyến mại nhằm mang lại hiệu quả cao nhất của chương trình mà công ty đưa ra theo đúng mục đích . 7. Luôn theo dõi , kiểm tra đôn thúc các kết quả bán hàng nhằm bổ xung kịp thời kế hoạch khi bán hàng chưa đạt được kết quả theo kế hoạch tiến độ mà công ty giao . 8. Xây dựng một đội ngũ với tinh thần tập thể ,đoàn kết , gắn bó và nhiệt huyết nhất . 9. Báo cáo trực tiếp cho Giam Đốc Miền - RSM  
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Trung cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu