Hình ảnh hồ sơ

Phạm Văn Vượng


  •  kế toán trưởng
  •  Tuổi: 32
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Kế toán / Kiểm toán
  • Lương hiện tại  :  16,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  18,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Trưởng Nhóm / Giám Sát
  • Khu vực  :  Hải Phòng
  • Kinh nghiệm  :  8 năm 5 tháng

Trình độ học vấn

 Đại học - Kế toán / Kiểm toán

Trình độ : Đại học
Ngành :  Kế toán / Kiểm toán
Năm học : 9/2005 - 10/2009
Tên trường : Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 5/2010 đến 11/2017

Việc làm : 7 năm
Tên công ty : Công ty CP CN Nhựa Phú Lâm
Cấp bậc : Quản lý
Giám sát phân công công việc cho từng nhân viên phòng kế toán Làm việc với các cơ quan nhà nước như Thuế, Hải Quan, Bảo Hiểm Xã Hội Thực hiện các báo cáo quản trị. Quản lý tài chính và tham mưu cho BGĐ sử dụng nguốn vốn hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước BGĐ và pháp luật về công việc và các báo cáo tài chính-kế toán. Tuyển dụng đào tạo và khen thưởng
 

  Từ 12/2017 đến hiện tại

Việc làm : 1 năm
Tên công ty : Công ty TNHH LG Display Hải Phòng Việt Nam
Cấp bậc : Trưởng nhóm/Giám sát
Giám sát phân công công việc cho từng nhân viên phòng kế toán Làm việc với các cơ quan nhà nước và kiểm toán Tuyển dụng đào tạo và khen thưởng Hướng dẫn và đào tạo nhân viên kế toán thực hành trên ERP (Module financial) Hướng dẫn các phòng ban khác thực hiện đúng theo qui luật kế toán và qui định của công ty về thực hiện thanh toán, chi phí. Giải trình và phân tích các báo cáo kế toán hàng tháng ( báo cáo kiểm kê, TSCĐ, chi phí, công nợ, bán hàng….)  Các công việc khác theo chỉ đạo của Team leader.
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Trung cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu