Hình ảnh hồ sơ Nguyễn Hữu Tôn Viễn

Nguyễn Hữu Tôn Viễn


  •  Quản Lý Sản Xuất
  •  Tuổi: 30
 Mất 18 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Sản xuất / Vận hành sản xuất
  • Lương hiện tại  :   24,000,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  28,000,000 VNĐ
  • Vị trí  :  Trưởng Nhóm / Giám Sát
  • Khu vực  :  Bình Dương
  • Kinh nghiệm  :   8 năm 4 tháng

File CV

1585391673203610.docx
 Mất 18 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Trung cấp - Sản xuất / Vận hành sản xuất

Trình độ : Trung cấp
Ngành :  Sản xuất / Vận hành sản xuất
Năm học : 9/2006 - 5/2010
Tên trường : Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Lâm

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 7/2014 đến 10/2019

Việc làm : Quản Lý Sản Xuất
Tên công ty : Chrysan TheMum VietNam
Cấp bậc : Quản lý
Quản Lý Sản Xuất.
+07/2014 -> 04/2015:
 _Vị trí: Tổ trưởng.
 _Nội dung công việc:
    *Thiết lập máy móc mới cho công đoạn.
    *Thiết lập hệ thống quy trình sản xuất cho công đoạn.
    *Đào tạo nhân viên mới cho công đoạn.

+05/2015 -> 12/2018:
  _Vị  trí: Trợ lý Trưởng Xưởng.
  _Nội dung công việc: 
    *Quản lý điều hành sản xuất thông qua PQCDS - 4M - PDCA.
    *Giám sát, hỗ trợ sản xuất hàng mẫu.
    *Giám sát, hỗ trợ 4 Công đoạn cân bằng sản lượng sản xuất.
    *Thông tin liên lạc qua mail với phía Trụ Sở Chính bên Nhật về các vấn đề hàng mẫu, các lỗi và cách khắc phục trong sản xuất.
    *Tổ chức họp vào 30" cuối ngày để tổng hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong ngày.
    *Liên hệ các NCC sửa chữa, gia công vật tư của các móc móc trang thiết bị.
    *Đánh giá các báo cáo hàng tháng của 4 Công Đoạn: Cải Tiến - KPI.
+01/2019 -> 11/2019
_Vị trí: Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất - Quản Lý Kho:
    *Lập kế hoạch sản xuất (mỗi tháng).
    *Kiểm tra tiến độ sản xuất (sản lượng).
    *Theo dõi tồn kho Nguyên Vật Liệu.
 

  Từ 3/2011 đến 3/2014

Việc làm : Vận Hành Máy CNC
Tên công ty : NAKANISHI - TOCHIGI KEN - JAPAN
Cấp bậc : Nhân viên

Vận hành máy Tiện - Phay CNC

 

Trình độ ngoại ngữ

 Nhật  :  Trung cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu