Hình ảnh hồ sơ 阮男

阮男


  •  Android
  •  Tuổi: 47
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Y tế / Chăm sóc sức khỏe
  • Lương hiện tại  :   276,000 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  Thỏa thuận
  • Vị trí  :  Mới tốt nghiệp - Thực tập / Internship
  • Khu vực  :  Khác
  • Kinh nghiệm  :   3 tháng

Trình độ học vấn

 Trung học -

Trình độ : Trung học
Ngành : 
Năm học : 2/2020 - 4/2020
Tên trường : asdsadas

 Trung học -

Trình độ : Trung học
Ngành : 
Năm học : 5/2000 - 5/2000
Tên trường : dsdas

 Trên đại học - Y tế / Chăm sóc sức khỏe

Trình độ : Trên đại học
Ngành :  Y tế / Chăm sóc sức khỏe
Năm học : 5/2000 - 5/2000
Tên trường : asda

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 2/2020 đến hiện tại

Việc làm : asdasda
Tên công ty : asdasas
Cấp bậc : Phó giám đốc
dsadadsasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasda dsadsada
 

  Từ 5/2020 đến hiện tại

Việc làm : sadas
Tên công ty : dsadasd
Cấp bậc : Mới tốt nghiệp
asdsdasdasd
 

Trình độ ngoại ngữ

 Đức  :  Trung cấp

Kỹ năng

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu