Nguyễn Thị Bích Quy - Lao động phổ thông

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Nguyễn Thị Bích Quy
01/01/1991
27
Đà Nẵng
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Lao động phổ thông
Lĩnh vực Lao động phổ thông
Lương hiện tại 3 VNĐ
Lương mong muốn 5 VNĐ
Khu vực Đà Nẵng
Kinh nghiệm 1 năm

Kỹ năng

Kỹ năng : Sơ cấp  

 Mất 1 điểm để xem thông tin