Trầm minh phụng - Nhân vien kinh doanh

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Trầm minh phụng
14/10/2017
1
Trà vinh
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Nhân vien kinh doanh
Lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh
Lương hiện tại 7,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 8 VNĐ
Khu vực Trà Vinh
Kinh nghiệm 4 năm

Kỹ năng

Kỹ năng : Kem  

 Mất 1 điểm để xem thông tin