Lưu Thị Thúy - Nhân viên xuất nhập khẩu

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Lưu Thị Thúy
20/10/1990
28
Tổ 19B, KP 4, phường trảng dài, Biên Hòa, Đồng Nai
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Nhân viên xuất nhập khẩu
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Lương hiện tại 6,500,000 VNĐ
Lương mong muốn 10,000,000 VNĐ
Khu vực Đồng Nai
Kinh nghiệm 4 năm 4 tháng

Kỹ năng

Kỹ năng : Trung bình  

 Mất 1 điểm để xem thông tin