Hùng Kaka - Lai xe

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Hùng Kaka
20/01/1990
28
Xom lang che xa sơn kim huyên hương sơn tĩnh ha tinh
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Lai xe
Lĩnh vực Vận chuyển / Giao nhận / Kho
Lương hiện tại 5,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 8,000,000 VNĐ
Khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An
Kinh nghiệm 3 năm 8 tháng

Kỹ năng

Kỹ năng : Binh thường  

 Mất 1 điểm để xem thông tin