Vu Tung - Project Assistant; Personal Assistant

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Vu Tung
01/01/1992
26
Ninh Phuc, Ninh Binh
 Mất 2 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Project Assistant; Personal Assistant
Lĩnh vực Ngành Khác
Lương hiện tại 750 USD
Lương mong muốn 800 USD
Khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nước Ngoài
Kinh nghiệm 11 tháng

File CV

CV_EN_Tung.pdf
 Mất 2 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Kỹ năng

Kỹ năng : Lập kế hoạch, Quản lý tiến độ, Quản lý nhân sự, Giao tiếp  

 Mất 2 điểm để xem thông tin