Hà Thị Thương - Nhân viên Kinh Doanh

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Hà Thị Thương
20/06/1989
29
Giang Liễu - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Nhân viên Kinh Doanh
Lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh
Lương hiện tại 5,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 7,000,000 VNĐ
Khu vực Hà Nội, Bắc Ninh
Kinh nghiệm 4 năm 4 tháng

File CV

CV (HÀ THỊ THƯƠNG) (1).docx
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Kỹ năng

Kỹ năng : Khả năng đàm phán, thuyết phục và sắp xếp công việc hiệu quả theo kế hoạch  

Kỹ năng : Khả năng làm việc nhóm và độc lập  

 Mất 1 điểm để xem thông tin