lưu du - quản lý sx

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
lưu du
20/04/1976
42
hòa liên hòa vang đà nẵng
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn quản lý sx
Lĩnh vực Nông nghiệp
Lương hiện tại 6,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 10,000,000 VNĐ
Khu vực Đà Nẵng
Kinh nghiệm 20 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem thông tin