Nguyen Trung Thanh - nhan vien

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Nguyen Trung Thanh
20/06/1991
27
63 an binh,quan 5
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn nhan vien
Lĩnh vực Bưu chính viễn thông
Lương mong muốn Thỏa thuận
Khu vực , Tp. Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm 3 năm

Kỹ năng

Kỹ năng : giao tiep  

 Mất 1 điểm để xem thông tin