Hình ảnh hồ sơ Hoa Nguyen

Hoa Nguyen


  •  Giáo dục - Kinh doanh
  •  Tuổi: 27
 Mất 5 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Giáo dục / Đào tạo
  • Lương hiện tại  :   Liên hệ
  • Lương mong muốn  :  Thỏa thuận
  • Vị trí  :  Nhân viên / Staff
  • Khu vực  :  Hà Nội
  • Kinh nghiệm  :   3 năm 7 tháng

Trình độ học vấn

 Đại học - Bán hàng / Kinh doanh

Trình độ : Đại học
Ngành :  Bán hàng / Kinh doanh
Năm học : 9/2015 - 8/2018
Tên trường : BPP University - UK

 Cao đẳng - Bán hàng / Kinh doanh

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  Bán hàng / Kinh doanh
Năm học : 8/2014 - 6/2015
Tên trường : East Asia Institute of Management - Singapore

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 2/2016 đến 6/2018

Việc làm : Customer service
Tên công ty : Orchard shopping centre
Cấp bậc : Trưởng nhóm/Giám sát
Lập kế hoạch bán hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và độ bao phủ đã được giao hường xuyên đi thị trường để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm và chào bán cho các khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng. Đề xuất những hình thức hỗ trợ khách hàng phù hợp với khu vực phụ trách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc bán hàng. Quản lý và đào tạo nhân viên bán hàng thuộc phạm vi phụ trách Báo cáo theo định kỳ cho ban lãnh đạo
 

  Từ 12/2018 đến 2/2020

Việc làm : Education - Admin
Tên công ty : TMS Education
Cấp bậc : Nhân viên
Thu thập các tài liệu cần thiết từ khách hàng một cách kịp thời; - Tập hợp tất cả các tài liệu cần thiết và sắp xếp chúng theo thứ tự; - Kiểm tra thông tin khách hàng của quá trình ứng dụng; - Tổ chức và duy trì hồ sơ nhập cư chính xác của khách hàng; - Điền vào các mẫu đơn và chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu để hoàn thành các đơn xin nhập cư; - Liên hệ và cập nhật cho khách hàng về những thay đổi của chính phủ trong quy trình và quy định nhập cư; - Dự thảo và xử lý hồ sơ ứng dụng; - Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm về một số nhiệm vụ có liên quan.
 

Trình độ ngoại ngữ

 Anh  :  Cao cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu