Trần Tuấn Tú - kinh doanh

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Trần Tuấn Tú
05/01/1981
37
127/4 khu phố 6 phường tân mai, Tp biên hòa
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn kinh doanh
Lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh
Lương hiện tại 7,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 9,000,000 VNĐ
Khu vực Đồng Nai
Kinh nghiệm 16 năm 10 tháng

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 4/2004 đến 8/2005

Việc làm : 1 năm làm kinh doanh, bán hàng
Tên công ty : công ty tnhh sx và tm thế nguyên
Cấp bậc : Nhân viên
nhân viên thu mua
 

 Từ 1/2012 đến 2/2017

Việc làm : 5 năm làm kinh doanh, bán hàng
Tên công ty : công ty tnhh sx và tm tường việt
Cấp bậc : Nhân viên
nhân viên bán hàng
 

 Từ 9/2005 đến 5/2010

Việc làm : năm làm kinh doanh, bán hàng
Tên công ty : công ty dược phẩm 3a
Cấp bậc : Nhân viên
nhân viên kinh doanh
 

 Từ 3/2000 đến 4/2004

Việc làm : 4 năm
Tên công ty : công ty tnhh sản xuất giấy lụa Newtoyo(vn)
Cấp bậc : Nhân viên
nhân viên
 

 Từ 6/2010 đến 10/2011

Việc làm : 2 năm bán hàng
Tên công ty : cty tnhh Nguyễn đặng
Cấp bậc : Nhân viên
nhân viên bán hàng
 

Kỹ năng

Kỹ năng : có thể giao tiếp- hát   

 Mất 1 điểm để xem thông tin