Nguyễn Thị Hà - nhân viên

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Nguyễn Thị Hà
10/04/1993
25
Việt Yên - Bắc Giang
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn nhân viên
Lĩnh vực Thống kê
Lương hiện tại 5,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 7,000,000 VNĐ
Khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội
Kinh nghiệm 1 năm 7 tháng

File CV

CV Cá nhân.docx
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 1/2016 đến 8/2017

Việc làm : nhân viên ERP
Tên công ty : Công ty TNHH Siflex Việt Nam
Cấp bậc : Nhân viên
- Quản lý, theo dõi xuất nhập, tồn kho hàng hóa, nguyên liệu, tiêu hao
- Quản lý theo dõi data và các vấn đề nhân sứ cho xưởng
 

 Từ 1/2016 đến 8/2017

Việc làm : nhân viên ERP
Tên công ty : Công ty TNHH Siflex Việt Nam
Cấp bậc : Nhân viên
- Quản lý, theo dõi xuất nhập, tồn kho hàng hóa, nguyên liệu, tiêu hao
- Quản lý theo dõi data và các vấn đề nhân sứ cho xưởng
 

 Từ 1/2016 đến 8/2017

Việc làm : nhân viên ERP
Tên công ty : Công ty TNHH Siflex Việt Nam
Cấp bậc : Nhân viên
- Quản lý, theo dõi xuất nhập, tồn kho hàng hóa, nguyên liệu, tiêu hao
- Quản lý theo dõi data và các vấn đề nhân sứ cho xưởng
 

 Từ 1/2016 đến 8/2017

Việc làm : nhân viên ERP
Tên công ty : Công ty TNHH Siflex Việt Nam
Cấp bậc : Nhân viên
- Quản lý, theo dõi xuất nhập, tồn kho hàng hóa, nguyên liệu, tiêu hao
- Quản lý theo dõi data và các vấn đề nhân sứ cho xưởng
 

 Từ 1/2016 đến 8/2017

Việc làm : nhân viên ERP
Tên công ty : Công ty TNHH Siflex Việt Nam
Cấp bậc : Nhân viên
- Quản lý, theo dõi xuất nhập, tồn kho hàng hóa, nguyên liệu, tiêu hao
- Quản lý theo dõi data và các vấn đề nhân sứ cho xưởng
 

 Từ 1/2016 đến 8/2017

Việc làm : nhân viên ERP
Tên công ty : Công ty TNHH Siflex Việt Nam
Cấp bậc : Nhân viên
- Quản lý, theo dõi xuất nhập, tồn kho hàng hóa, nguyên liệu, tiêu hao
- Quản lý theo dõi data và các vấn đề nhân sứ cho xưởng
 

Ngoại ngữ

 Tiếng Anh  :  Sơ cấp
 Tiếng Anh  :  Sơ cấp
 Tiếng Anh  :  Sơ cấp
 Mất 1 điểm để xem thông tin