Nguyen Van Tuan - phien dich

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Nguyen Van Tuan
24/08/1991
27
Quý Dương Tân Trường Cẩm Giàng
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn phien dich
Lĩnh vực Biên phiên dịch
Lương hiện tại 10,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 12,000,000 VNĐ
Khu vực Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội
Kinh nghiệm 1 năm 1 tháng

Kỹ năng

Kỹ năng : tiếng anh giao tiếp  

 Mất 1 điểm để xem thông tin