Hình ảnh hồ sơ

nguyễn Hoài nan


  •  vc
  •  Tuổi: 114
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Tiếp thị online
  • Lương hiện tại  :  989,898 VNĐ
  • Lương mong muốn  :  9,559,595 VNĐ
  • Vị trí  :  Nhân viên / Staff
  • Khu vực  :  An Giang
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

Trình độ học vấn

 Trung học - Tiếp thị online

Trình độ : Trung học
Ngành :  Không có chuyên nghành
Năm học : 1/1904 - 1/1906
Tên trường : hddndnd

 Trung học - Tiếp thị online

Trình độ : Trung học
Ngành :  Không có chuyên nghành
Năm học : 1/1904 - 1/1906
Tên trường : hddndnd

 Trung học - Tiếp thị online

Trình độ : Trung học
Ngành :  Không có chuyên nghành
Năm học : 1/1904 - 1/1906
Tên trường : hddndnd

 Trung học - Tiếp thị online

Trình độ : Trung học
Ngành :  Không có chuyên nghành
Năm học : 1/1904 - 1/1906
Tên trường : hddndnd

 Trung học - Tiếp thị online

Trình độ : Trung học
Ngành :  Không có chuyên nghành
Năm học : 1/1904 - 1/1906
Tên trường : hddndnd

 Trung học - Tiếp thị online

Trình độ : Trung học
Ngành :  Không có chuyên nghành
Năm học : 1/1904 - 1/1906
Tên trường : hddndnd

 Trung học - Tiếp thị online

Trình độ : Trung học
Ngành :  Không có chuyên nghành
Năm học : 1/1904 - 1/1906
Tên trường : hddndnd

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 1/1905 đến 1/1911

Việc làm : hdhdjd
Tên công ty : đbbdnnd
Cấp bậc : Sinh viên/Thực tập sinh
đbhdjjd
 

  Từ 1/1905 đến 1/1911

Việc làm : hdhdjd
Tên công ty : đbbdnnd
Cấp bậc : Sinh viên/Thực tập sinh
đbhdjjd
 

  Từ 1/1905 đến 1/1911

Việc làm : hdhdjd
Tên công ty : đbbdnnd
Cấp bậc : Sinh viên/Thực tập sinh
đbhdjjd
 

  Từ 1/1905 đến 1/1911

Việc làm : hdhdjd
Tên công ty : đbbdnnd
Cấp bậc : Sinh viên/Thực tập sinh
đbhdjjd
 

  Từ 1/1905 đến 1/1911

Việc làm : hdhdjd
Tên công ty : đbbdnnd
Cấp bậc : Sinh viên/Thực tập sinh
đbhdjjd
 

  Từ 1/1905 đến 1/1911

Việc làm : hdhdjd
Tên công ty : đbbdnnd
Cấp bậc : Sinh viên/Thực tập sinh
đbhdjjd
 

  Từ 1/1905 đến 1/1911

Việc làm : hdhdjd
Tên công ty : đbbdnnd
Cấp bậc : Sinh viên/Thực tập sinh
đbhdjjd
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Pháp  : Cao cấp
 Tiếng Pháp  : Cao cấp
 Tiếng Pháp  : Cao cấp
 Tiếng Pháp  : Cao cấp
 Tiếng Pháp  : Cao cấp
 Tiếng Pháp  : Cao cấp
 Tiếng Pháp  : Cao cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu