Nguyễn Thi Thoa - Ban hang

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Nguyễn Thi Thoa
17/08/1990
28
Áp binh thuận xa binh thanh huyện thanh binh
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Ban hang
Lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh
Lương hiện tại 3,500,000 VNĐ
Lương mong muốn 4,000,000 VNĐ
Khu vực Đồng Tháp
Kinh nghiệm 3 năm 4 tháng

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 11/2011 đến 3/2015

Việc làm : Điều hanh
Tên công ty : Cong ty TNHH Hùng Ca
Cấp bậc : Quản lý
Kiếm tra chất lượng trên day chuyện san xuat
Lập bao cao va Phan cong cong việc cho cong nhan
Chấm cong cong nhan moi ngay
 
 Mất 1 điểm để xem thông tin