Trương Thị Hoài Ngọc - Nhân viên kế toán

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Trương Thị Hoài Ngọc
27/09/1991
27
Lô 39 Khúc Thừa Dụ - Sơn Trà - Đà Nẵng
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Nhân viên kế toán
Lĩnh vực Kế toán / Kiểm toán
Lương hiện tại 5,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 7,000,000 VNĐ
Khu vực Đà Nẵng
Kinh nghiệm 5 năm 7 tháng

File CV

CV Trương Hoài Ngọc .pdf
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 7/2012 đến 4/2013

Việc làm : Nhân viên ISO
Tên công ty : CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
Cấp bậc : Nhân viên
- Nhận, sàng lọc, lưu và gửi thông tin dự án, bản vẽ, thông tin cơ bản cần thiết.

- Lập báo cáo theo dõi tiến độ hàng ngày của công trình .

- Tổng hợp, lên lịch, sắp xếp chương trình làm việc cho ban QLDA.

 

 Từ 5/2013 đến 3/2015

Việc làm : Nhân viên phòng kế hoạch bán hàng (SALES DATA)
Tên công ty : CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD
Cấp bậc : Nhân viên
- Thực hiện công việc nhập liệu, xử lý dữ liệu và kiểm tra MCP.

- Lập báo cáo theo các chỉ số do cấp trên yêu cầu (KPI, scoreboard, ASO, …)

- Cung cấp cho đội ngũ bán hàng các thông tin: tình hình thực hiện chỉ tiêu, hoạt động bán

hàng

-Tổng hợp và kiểm tra số liệu tính lương thưởng cho nhân viên bán hàng và số liệu của các

chương trình trade, keyshop.

-Cung cấp số liệu bán hàng cho các đơn vị liên quan

-Quản lý Outlet Code
 

 Từ 3/2015 đến 2/2018

Việc làm : Nhân viên phòng Nghiệp vụ (OPS)
Tên công ty : ICARE BENEFITS VIETNAM
Cấp bậc : Nhân viên
- Gửi sao kê công nợ cho Doanh nghiệp khi đến hạn

- Theo dõi và lập báo cáo tình trạng nợ xấu của Khách hàng

- Kiểm tra và trừ công nợ cho Khách hàng khi khách hàng thanh toán

- Tương tác với Doanh nghiệp về công nợ và thời hạn thanh toán nợ
 

Ngoại ngữ

 Tiếng Anh  :  Sơ cấp

Kỹ năng

Kỹ năng : Tin học văn phòng  

 Mất 1 điểm để xem thông tin