Bạch Trần Ái Diễm - Nhân viên hành chính văn phòng

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Bạch Trần Ái Diễm
04/02/1993
25
506 Trưng Nữ Vương-Hải Châu-Đà Nẵng
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Nhân viên hành chính văn phòng
Lĩnh vực Hành chính / Thư ký
Lương hiện tại 6,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 8,000,000 VNĐ
Khu vực Đà Nẵng
Kinh nghiệm 2 năm 9 tháng

File CV

CV_Bach Tran Ai Diem.pdf
 Mất 1 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 12/2016 đến 2/2018

Việc làm : Nhân viên hành chính
Tên công ty : Công ty cổ phần giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông(ECPay)
Cấp bậc : Nhân viên
 Thực hi n côn tác n c ín văn p òn so n thảo công

văn, tờ trình gử đối tác, các phòng ban.

 Quản lý đ ều xe, t m ứn xăn xe n t án v t ực hi n

giải trình. Quản lý n ăn n ân v ên

 Nhận v lưu trữ giấy tờ, chứng từ một cách khoa học theo

tiêu chuẩn 5S

 Liên h tổ chức các buổi ti c l ên o , các k ó đ o t o nhân

viên theo thực tế yêu cầu

 Tiếp khách đố tác v lãn đ o 3 miền đến làm vi c t i Công

ty.

 Mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho Công vi c

 Quản lý tài sản, báo cáo tài sản chi tiết, đ ều phối cấp tài sản

phục vụ kinh doanh cho toàn khu vực Miền Trung.

 

 Từ 10/2015 đến 11/2016

Việc làm : Nhân viên Hành chính
Tên công ty : Công ty cổ phần cáp treo Bà Nà
Cấp bậc : Nhân viên
 Thực hi n các côn tác n c ín văn p òn c o p òn kỹ

thuật vận hành bảo dưỡng cáp treo Bà Nà.

 Thực hi n các thủ tục theo dõi chấm côn , tăn c c o n ân

viên của bộ phận, cuối tháng tập hợp bảng công trên phần

mềm nhân sự HRM.

 So n thảo và xử lý các văn bản tờ trình phục vụ cho ho t

động của bộ phận. Lập các biên bản cuộc họp giao ban, họp

kế ho ch.

 Các công vi c l ên qu n đến lư n , c ế độ phúc lợi bảo

hiểm cho nhân viên trong bộ phận.

 Quản lý sắp sếp tài li u theo qui trình 5S và ISO.

 Tổng hợp t ôn t n đán á u quả công vi c KPI của bộ

phận
 

 Từ 5/2015 đến 10/2015

Việc làm : Thư ký dự án- Hành chính văn phòng
Tên công ty : Công ty TNHH Nội thất và Xây dựng Khang Lâm Hưng
Cấp bậc : Nhân viên
05/2015÷10/2015

Vị trí: H n c ín văn p òn - T ư ký dự án.

 So n thảo, kí kết và theo dõi các hợp đồng thiết kế, triển

khai thi công nội thất vớ đồng nghi p.

 Phụ trách giải quyết vấn đề phát sinh của từng dự án với

k ác n , đố tác tron nước cũn n ư nước ngoài.

 Theo dõi tiến độ công trình v l m báo cáo t ường xuyên

cho giám đốc.

 Biên dịch cho bộ phận kỹ thuật những vấn đề của những dự

án.

 Tìm kiếm và làm vi c với nhà thầu dự án
 

Ngoại ngữ

 Tiếng Anh  :  Trung cấp

Kỹ năng

Kỹ năng : Tin học văn phòng  

Kỹ năng : Giải quyết vấn đề; Lập kế hoạch;   

Kỹ năng : Giao tiếp Tiếng Anh  

 Mất 1 điểm để xem thông tin