Hình ảnh hồ sơ

Jim Prince Pince


  •  Đang cập nhật
  •  Tuổi: 27
 Mất 2 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Nhân sự
  • Lương mong muốn  :  Thỏa thuận
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Trung  : Cao cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu