Hình ảnh hồ sơ

Nguyễn Châu Cẩm Nhung


  •  Đang cập nhật
  •  Tuổi: 23
 Mất 0 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

File CV

Nguyen-Chau-Cam-Nhung-CV..pdf
 Mất 0 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu