Hình ảnh hồ sơ

Nguyen Thi Ngoc Diem


  •  Đang cập nhật
  •  Tuổi: 27
 Mất 0 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

File CV

Nguyen Thi Ngoc Diem.pdf
 Mất 0 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu