Hình ảnh hồ sơ

Ashit Roy


  •  Factory Manager
  •  Tuổi: 65
 Mất 3 điểm để xem thông tin
 Xem thông tin ứng viên  Chat

Thông tin chung

  • Lĩnh vực  :  Sản xuất / Vận hành sản xuất
  • Lương hiện tại  :  42,000,000 VND
  • Lương mong muốn  :  72,000,000 VND
  • Vị trí  :  Quản Lý / Giám đốc
  • Khu vực  :  Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Long An, Yên Bái
  • Kinh nghiệm  :  Chưa có kinh nghiệm

File CV

Ashit_CV_10042019.pdf
 Mất 3 điểm để xem thông tin và tải hồ sơ ứng viên

Trình độ học vấn

 Cao đẳng - Điện / Điện tử / Điện lạnh

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  Điện / Điện tử / Điện lạnh
Năm học : 7/1973 - 7/1976
Tên trường : IERT

 Cao đẳng - Vận chuyển / Giao nhận / Kho

Trình độ : Cao đẳng
Ngành :  Vận chuyển / Giao nhận / Kho
Năm học : 3/2018 - 7/2018
Tên trường : CII Institute of Logisitcs

Kinh nghiệm làm việc

  Từ 2/2016 đến hiện tại

Việc làm : Management Consultant
Tên công ty : Freelance
Cấp bậc : Tổng giám đốc
consulting for ISO 9001/ 14001 /45001 certification, quality audit, Training & Process improvemnts 
 

  Từ 2/2015 đến 1/2016

Việc làm : Sr QC
Tên công ty : Masan Tungsten Chemicals
Cấp bậc : Giám đốc
QC, QA, QMS, HSE, Inspection, Quality audit, Training, Process improvements, Kaizen & 5S 
 

  Từ 2/2015 đến 1/2016

Việc làm : Sr QC
Tên công ty : Masan Tungsten Chemicals
Cấp bậc : Giám đốc
QC, QA, QMS, HSE, Inspection, Quality audit, Training, Process improvements, Kaizen & 5S 
 

  Từ 2/2015 đến 1/2016

Việc làm : Sr QC
Tên công ty : Masan Tungsten Chemicals
Cấp bậc : Giám đốc
QC, QA, QMS, HSE, Inspection, Quality audit, Training, Process improvements, Kaizen & 5S 
 

  Từ 2/2015 đến 1/2016

Việc làm : Sr QC
Tên công ty : Masan Tungsten Chemicals
Cấp bậc : Giám đốc
QC, QA, QMS, HSE, Inspection, Quality audit, Training, Process improvements, Kaizen & 5S 
 

  Từ 2/2015 đến 1/2016

Việc làm : Sr QC
Tên công ty : Masan Tungsten Chemicals
Cấp bậc : Giám đốc
QC, QA, QMS, HSE, Inspection, Quality audit, Training, Process improvements, Kaizen & 5S 
 

  Từ 2/2015 đến 1/2016

Việc làm : Sr QC
Tên công ty : Masan Tungsten Chemicals
Cấp bậc : Giám đốc
QC, QA, QMS, HSE, Inspection, Quality audit, Training, Process improvements, Kaizen & 5S 
 

  Từ 2/2015 đến 1/2016

Việc làm : Sr QC
Tên công ty : Masan Tungsten Chemicals
Cấp bậc : Giám đốc
QC, QA, QMS, HSE, Inspection, Quality audit, Training, Process improvements, Kaizen & 5S 
 

  Từ 2/2015 đến 1/2016

Việc làm : Sr QC
Tên công ty : Masan Tungsten Chemicals
Cấp bậc : Giám đốc
QC, QA, QMS, HSE, Inspection, Quality audit, Training, Process improvements, Kaizen & 5S 
 

Trình độ ngoại ngữ

 Tiếng Anh  : Cao cấp

Video tự giới thiệu

Đang cập nhật video giới thiệu