Pham Hoang Chuong - Import-Export, Marketing

Hình ảnh hồ sơ
Hình ảnh hồ sơ
Pham Hoang Chuong
24/12/1993
25
Hồ Chí Minh
 Mất 1 điểm để xem thông tin
Việc làm mong muốn Import-Export, Marketing
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Lương hiện tại 8,000,000 VNĐ
Lương mong muốn 9,000,000 VNĐ
Khu vực Tp. Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm 7 tháng

Kinh nghiệm làm việc

 Từ 1/2016 đến 7/2016

Việc làm : Import-Export, Marketing
Tên công ty : Đang cập nhật
Cấp bậc : Nhân viên
From 01/2015 to 04/2015: Trainee at Anh Duc Join Stock Company
 
 Mất 1 điểm để xem thông tin