Giữ nguyên một tư thế mạnh mẽ, hình dung ra thành công của bạn và ‘kết bạn’ với sự lo ...