Nếu bạn dành nhiều thời gian với một nhóm người nào đó, xung đột xảy ra là điều hết sức ...