Tôi đã làm việc cho một tập đoàn lớn của Nhật Bản trong 9 năm, và tôi muốn chia sẻ ...