Xây dựng đội ngũ

Xây dựng đội ngũ

 • Kỹ năng làm việc nhóm là việc nhiều người cùng kết hợp cùng thực hiện chung một mục tiêu trong công việc để đưa lại hiệu quả đặt ra ban đầu. Làm việc Xem thêm
  |     02/08/2017
  |     488 lượt xem
 • Kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả....Nhiều người quản lí đã sai lầm khi cho rằng tiền là động cơ thúc đẩy những nhân viên của họ. Nhưng theo những nghiên Xem thêm
  |     02/08/2017
  |     758 lượt xem
 • Không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền để động viên, khích lệ nhân viên, nhưng việc nâng cao giá trị của công ty và tôn trọng những giá trị của nhân viên Xem thêm
  |     28/07/2017
  |     848 lượt xem
 • 5 bước để xây dựng một đội ngũ làm việc hiệu quả. Nói về nơi làm việc, chúng ta chỉ có hai loại môi trường làm việc: nơi nhân viên muốn làm việc và nơ Xem thêm
  |     24/07/2017
  |     1117 lượt xem
 • Khách hàng là yếu tố quyết định đối với sự thành công hay thất bại của một công ty, không có khách hàng đồng nghĩa với việc công ty không có doanh thu Xem thêm
  |     18/07/2017
  |     1280 lượt xem
 • Trong quy trình quản trị nhân sự, đánh giá hệ thống nhân sự là một phần không thể thiếu và được thực hiện liên tục hàng tháng, hàng quý và hàng năm, đ Xem thêm
  |     18/07/2017
  |     1333 lượt xem
Những kỹ năng làm việc nhóm đạt được hiệu quả
Những kỹ năng làm việc nhóm đạt được hiệu quả

Kỹ năng làm việc nhóm là việc nhiều người cùng kết hợp cùng thực hiện chung một mục tiêu trong ...

Kỹ năng quản lý nhóm hoạt động hiệu quả
Kỹ năng quản lý nhóm hoạt động hiệu quả

Kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả....Nhiều người quản lí đã sai lầm khi cho rằng tiền là động cơ ...

Truyền cảm hứng và động viên nhân viên
Truyền cảm hứng và động viên nhân viên

Không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền để động viên, khích lệ nhân viên, nhưng việc nâng cao giá ...

5 bước để xây dựng một đội ngũ làm việc hiệu quả
5 bước để xây dựng một đội ngũ làm việc hiệu quả

5 bước để xây dựng một đội ngũ làm việc hiệu quả. Nói về nơi làm việc, chúng ta chỉ ...

Khích lệ đội ngũ bán hàng của công ty
Khích lệ đội ngũ bán hàng của công ty

Khách hàng là yếu tố quyết định đối với sự thành công hay thất bại của một công ty, không ...

Đánh giá hệ thống nhân sự hiệu quả
Đánh giá hệ thống nhân sự hiệu quả

Trong quy trình quản trị nhân sự, đánh giá hệ thống nhân sự là một phần không thể thiếu và ...