Chiến lược nhân sự

 • Quả là một bài toán khó để có câu trả lời thích đáng. Tùy vào tình hình của từng doanh nghiệp, người lãnh đạo luôn có những biện pháp hoặc những chiêu Xem thêm
  |     31/07/2017
  |     423 lượt xem
 • Mỗi công ty cần chú trọng trong việc thu hút được nhiều nhân tài. Xem thêm
  |     31/07/2017
  |     549 lượt xem
 • Hiện nay, những lợi thế trong cạnh tranh của các công ty chính là có nguồn nhân lực giỏi, có tư duy, năng động, sáng Xem thêm
  |     24/07/2017
  |     3393 lượt xem
 • Thích nghi với công ty mới. Đối với những người có tính cách hướng ngoại, năng động, dễ làm quen với người lạ, thì việc tiếp xúc ở môi trường làm việc Xem thêm
  |     19/07/2017
  |     1043 lượt xem
Bí quyết níu giữ nhân tài xuất xắc
Bí quyết níu giữ nhân tài xuất xắc

Quả là một bài toán khó để có câu trả lời thích đáng. Tùy vào tình hình của từng doanh ...

5 Bước để thu hút nhân tài
5 Bước để thu hút nhân tài

Mỗi công ty cần chú trọng trong việc thu hút được nhiều nhân tài....

Chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài
Chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài

Hiện nay, những lợi thế trong cạnh tranh của các công ty chính là có nguồn nhân lực giỏi, có ...

LÀM GÌ ĐỂ THÍCH NGHI VỚI CÔNG TY MỚI?
LÀM GÌ ĐỂ THÍCH NGHI VỚI CÔNG TY MỚI?

Thích nghi với công ty mới. Đối với những người có tính cách hướng ngoại, năng động, dễ làm quen ...