Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: CSS3 (23)

Lập trình viên Frontend

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 31/03/2020
 Lương:  5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Developer - Lương thỏa thuận - Quận 1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/09/2019
 Lương:  20,000,000 - 27,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

PHP Developer - Lương thỏa thuận - Quận 1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/09/2019
 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Angular JS - Lương 15 triệu - Quận 1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 20/09/2019
 Lương:  10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

DEVELOPER MOBILE-FRONT-END - LƯƠNG 12-20 TRIỆU - QUẬN 1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 11/09/2019
 Lương:  12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

SENIOR JAVA - LÊN ĐẾN 23 TRIỆU - TPHCM

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 07/09/2019
 Lương:  20,000,000 - 23,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

JAVA LEADER - GROSS 34 TRIỆU - QUẬN 1

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 07/09/2019
 Lương:  30,000,000 - 34,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

HTML-CSS Corder - Lương lên đến 16 triệu - Tại TPHCM

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/08/2019
 Lương:  8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

BACK END DEVELOPER LƯƠNG LÊN ĐẾN 17 TRIỆU - TPHCM

Công ty: Việc Ơi Client
Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/08/2019
 Lương:  9,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Lập trình viên PHP lương từ 7-15 triệu - Làm việc tại Hà Nội

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 01/10/0019
 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ